Salatubaka leviku piiramiseks parandatakse tubakatoodete jälgitavust

Riigikogus läbisid esimese lugemise tubakaseaduse muudatused, mis on vajalikud üle-euroopalise tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi kasutuselevõtuks. Jälgimissüsteemi loomise eesmärk on piirata salatubaka turgu. Eesti võtab seadusemuudatustega...

Salatubaka leviku piiramiseks parandatakse tubakatoodete jälgitavust
Riigikogus läbisid esimese lugemise tubakaseaduse muudatused, mis on vajalikud üle-euroopalise tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi kasutuselevõtuks. Jälgimissüsteemi loomise eesmärk on piirata salatubaka turgu. Eesti võtab seadusemuudatustega üle Euroopa Liidu tubakadirektiivi, mis on vajalik uue jälgimissüsteemi rakendamiseks. Edaspidi peab iga tubakatoote turustamisahelas osalev ettevõtja, alates tootjast kuni ettevõtjani enne esimest jaemüügiettevõtet, registreerima kõik tema valdusesse jõudnud pakendid ning kogu nende edasise teekonna. Tubakatoodete tarbijapakendeid hakatakse märgistama kordumatu tunnuskoodiga ja neile paigaldatakse võltsimiskindel turvaelement. Tubakatoodete registreerimisel käitleja skaneerib tunnuskoodi, see info liigub andmehoidlasse, kust järelevalve saab seda omakorda kontrollida. Registreerimiskohustus kehtib kuni esimese jaemüügiettevõtteni s.o kohustused tekivad tootjatele, importijatele, hulgifirmadele, veoettevõtetele. Poele või baarile, kes toote lõpuks tarbijale müüb, käesoleva eelnõuga kohustust tubakatoodete liikumisest raporteerida ei teki. Tubakatoote autentsuse kontrollimist lihtsustava turvaelemendina kasutatakse Eestis maksumärki. „Tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi rakendamise ettevalmistamiseks on olnud vähe aega, kuid oleme selleks vajalikud ettevalmistused teinud. Nüüd on oluline kiirelt ka õigusruumis vastavad muudatused vastu võtta,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Olen tänulik kõigile osapooltele, kes on meie ühise eesmärgi, tubaka salaturu ohjeldamise nimel konstruktiivselt koostööd teinud.“ Loodav süsteem annab võimaluse igal ajahetkel kontrollida, kas kaupluses olev sigaretipakk on ikka ehtne. Uusi nõudeid kohaldatakse sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 20. maist 2019 ning muudele tubakatoodetele alates 20. maist 2024. Sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas, mis toodeti Euroopa Liidus või imporditi siia enne 20. maid ja mida ei ole tarbijapakendi tasandil kordumatu tunnusega märgistatud, võivad jääda ringlusse kuni 2020. aasta 20. maini.
EST