Scoutspataljoni uueks ülemaks on major Eero Aija

Kolonelleitnant Tarmo Kundla andis täna 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus toimunud pidulikul tseremoonial Scoutspataljoni juhtimise üle major Eero Aijale.„Kolonelleitnant Tarmo Kundla juhtimisel on kolme aastaga toimunud suured muutused ja Scoutspataljon...

Scoutspataljoni uueks ülemaks on major Eero Aija

Kolonelleitnant Tarmo Kundla andis täna 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus toimunud pidulikul tseremoonial Scoutspataljoni juhtimise üle major Eero Aijale.

„Kolonelleitnant Tarmo Kundla juhtimisel on kolme aastaga toimunud suured muutused ja Scoutspataljon on väga heas seisus. Peamine väljakutse täna on hoida seda, mida on saavutatud ja parandada detaile," ütles major Eero Aija.

Major Eero Aija on kaitseväes teeninud alates 2001. aastast. Ta on lõpetanud Kaitseväe ühendatud õppeasutustes tankitõrje õppesuuna ning mehhaniseeritud jalaväekursuse, samuti Kõrgema Sõjakooli keskastme juhtimiskursuse. Ta on olnud Kalevi jalaväepataljoni operatiivsektsiooni ülem  ning töötanud staabiohvitserina kaitseväe peastaabi operatiivosakonnas. Enne Scoutspataljoni ülema ametikohale asumist teenis major Eero Aija kaitseväe peastaabis välisteenistuse ja –koolituse osakonna staabiohvitserina.  Major Aija on osalenud välismissioonidel, teda on autasustatud Eesti Vabariigi Presidendi Kotkaristi V klassi teenetemärgiga, kaitseväe teenetemärgiga lahinguliste teenete eest, kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga ja rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medaliga.

Kolonelleitnant Tarmo Kundla juhtis Scoutspataljoni 2016. aastast ning jätkab teenistust Kaitseväe Akadeemias.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega soomusmanööverüksus.

 

Video: https://youtu.be/Q1JhhuR_1tM

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59521