Sisekaitseakadeemia rektoriks saab Marek Link

Siseminister Katri Raik nimetab Sisekaitseakadeemia rektoriks praeguse arendusprorektori Marek Linki, kes on olnud ka senine rektori kohusetäitja. „Marek Link sai valikukomisjonis enim toetust. Olen olnud Mareki kolleeg ja jagan tema veendumusi õppijakeskse hariduse tähtsuse, õppemetoodikate täiustamise vajalikkuse ja rahvusvahelise koostöö osas. Marek alustab oma missiooniga kadestamisväärsel ajal: just praegu valmib Sisekaitseakadeemia uus hoone, mis loob omakorda uued võimalused. Meie siseturvalisuse ametid vajavad uusi inimesi, aga mitte ainult noorte hulgast. See nõuab siseturvalisusõppelt märkimisväärset paindlikkust ja arengut,“ märkis siseminister Katri Raik. Marek Linki sõnul algab paljude turvalisuse valdkonna töötajate karjäär Sisekaitseakadeemiast ja seetõttu on oluline, et omandatud haridus pakuks lisaks erialastele teadmistele ja oskustele ka laia silmaringi ja ettevõtlikku meelt. „Sõltumata sellest, mis erialal õpitakse, on algusest peale selge, et turvalisust saab luua vaid koostöös ja see algab meist endist. Sisekaitseakadeemial on siin oluline roll,“ märgib Link. Sisekaitseakadeemia on maailmas unikaalne õppeasutus, sest kogu riigi siseturvalisuse õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Seejuures saab õppida nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel. Sisekaitseakadeemia missioon on õpetada julgeolekut tagama ja turvaliselt elama. Üle kümne aasta tööd Sisekaitseakateemias Detsembri keskel väljakuulutatud rektori konkursile laekus kaheksa avaldust, millest kvalifitseerumisnõuetele vastasid seitse. Valimiskomisjoni poolt siseministrile esitatud kolme parima kandidaadi hulgast osutus valituks 2008. aastast Sisekaitseakadeemias töötav Marek Link. Viimased 3,5 aastat arendusprorektorina tegutsenud Link on varem juhtinud akadeemia Politsekolledži õppekeskust ning akadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskust. 2015. aastal pälvis Link Sisekaitseakadeemia kõige innovaatilisema õppejõu tiitli, 2013. aastal Sisekaitseakadeemia hõbe teeneteristi ning 2012. aastal valiti ta töökaaslaste poolt aasta kolleegiks. Sisekaitseakadeemia tegutseb hajali Eesti erinevates paikades: Tallinnas, Paikusel, Väike-Maarjas ning peatselt ka Narvas, kuhu on kavas rajada praktikakeskus. Akadeemias töötab üle 200 inimese ja õpib üle 1000 kadeti. Akadeemia pakub õpet tolli ja maksunduse, korrektsiooni, politsei, häirekeskuse ja pääste valdkonnas. Kõik uudised Keel EST

Sisekaitseakadeemia rektoriks saab Marek Link
Siseminister Katri Raik nimetab Sisekaitseakadeemia rektoriks praeguse arendusprorektori Marek Linki, kes on olnud ka senine rektori kohusetäitja. „Marek Link sai valikukomisjonis enim toetust. Olen olnud Mareki kolleeg ja jagan tema veendumusi õppijakeskse hariduse tähtsuse, õppemetoodikate täiustamise vajalikkuse ja rahvusvahelise koostöö osas. Marek alustab oma missiooniga kadestamisväärsel ajal: just praegu valmib Sisekaitseakadeemia uus hoone, mis loob omakorda uued võimalused. Meie siseturvalisuse ametid vajavad uusi inimesi, aga mitte ainult noorte hulgast. See nõuab siseturvalisusõppelt märkimisväärset paindlikkust ja arengut,“ märkis siseminister Katri Raik. Marek Linki sõnul algab paljude turvalisuse valdkonna töötajate karjäär Sisekaitseakadeemiast ja seetõttu on oluline, et omandatud haridus pakuks lisaks erialastele teadmistele ja oskustele ka laia silmaringi ja ettevõtlikku meelt. „Sõltumata sellest, mis erialal õpitakse, on algusest peale selge, et turvalisust saab luua vaid koostöös ja see algab meist endist. Sisekaitseakadeemial on siin oluline roll,“ märgib Link. Sisekaitseakadeemia on maailmas unikaalne õppeasutus, sest kogu riigi siseturvalisuse õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Seejuures saab õppida nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel. Sisekaitseakadeemia missioon on õpetada julgeolekut tagama ja turvaliselt elama. Üle kümne aasta tööd Sisekaitseakateemias Detsembri keskel väljakuulutatud rektori konkursile laekus kaheksa avaldust, millest kvalifitseerumisnõuetele vastasid seitse. Valimiskomisjoni poolt siseministrile esitatud kolme parima kandidaadi hulgast osutus valituks 2008. aastast Sisekaitseakadeemias töötav Marek Link. Viimased 3,5 aastat arendusprorektorina tegutsenud Link on varem juhtinud akadeemia Politsekolledži õppekeskust ning akadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskust. 2015. aastal pälvis Link Sisekaitseakadeemia kõige innovaatilisema õppejõu tiitli, 2013. aastal Sisekaitseakadeemia hõbe teeneteristi ning 2012. aastal valiti ta töökaaslaste poolt aasta kolleegiks. Sisekaitseakadeemia tegutseb hajali Eesti erinevates paikades: Tallinnas, Paikusel, Väike-Maarjas ning peatselt ka Narvas, kuhu on kavas rajada praktikakeskus. Akadeemias töötab üle 200 inimese ja õpib üle 1000 kadeti. Akadeemia pakub õpet tolli ja maksunduse, korrektsiooni, politsei, häirekeskuse ja pääste valdkonnas.
EST