Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiteenuse osutajaid

Sotsiaalkindlustusamet andis eile TalTech Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses toimunud tunnustusüritusel üle tänukirjad 20 silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale. „Tugiisikud ja lapsehoidjad teevad...

Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiteenuse osutajaid
Sotsiaalkindlustusamet andis eile TalTech Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses toimunud tunnustusüritusel üle tänukirjad 20 silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale. „Tugiisikud ja lapsehoidjad teevad väga olulist tööd selleks, et lapsed tunneks end hoitud ja turvaliselt. Meie igaaastane tänuüritus on saanud meeldivaks traditsiooniks ja aasta-aastalt osaleb seal üha rohkem inimesi. Seekord osales üle 250 tugiisiku, lapsehoidja ja teenuste koordinaatori, kelle igapäevaseks tööks on raske või sügava puudega laste toetamine, hoidmine ja arendamine,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman. Berkmani sõnul on tugiisiku ja lapsehoidja töös kõige olulisem väärtus töötaja isikuomadused, tema hooliv suhtumine, tähelepanelikkus, rahulikkus ja lapse mõistmine. „On väga oluline, et me märkaksime ja tunnustaksime neid inimesi, kes on pühendunud erivajadustega laste heaolule ja kelle töö on ühtemoodi oluline nii lapsele kui ka lapsevanematele,“ lisas ta. Sel aastal tunnustas sotsiaalkindlustusamet 20 tugiisikut ja lapsehoidjat üle Eesti: Aili Aavik, Kuressaare Perekodu tugiisik Evi Roosmäe, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsehoidja Helle Milvaste, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse tugiisik Kaire Kangro, Tallinna Perekeskuse tugiisik Kerli Kraag, Kuressaare Perekodu lapsehoidja Kätlin Linde, SA Eesti Agrenska Fondi lapsehoidja Lembi Koort, OÜ Varajase Kaasamise Keskuse lapsehoidja Lilian Aruväli, Viimsi vallavalitsuse tugiisik Maria Levina, MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir lapsehoidja Merle Orav, SA Eesti Agrenska Fondi lapsehoidja Monika Saame, SA EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö tugiisik Monika Veelma, Raasiku vallavalitsuse tugiisik Pille Ilves, Viljandimaa SA Perekodu lapsehoidja Raili Madisson, Keila sotsiaalkeskuse tugiisik Reet Koppel, SA Eesti Agrenska Fondi lapsehoidja Tene Roomann, OÜ Ridiradiralla lapsehoidja Teri Tommula, Paide linnavalitsuse tugiisik Tiia Küüts, Nöörimaa tugikodu tugiisik Tiiu Schneider, Rõuge vallavalitsuse tugiisik Tõnu Kalju, SA Haapsalu Hoolekandekeskuse tugiisik Auhindu üle andnud sotsiaalkindlustusameti finants- ja arendusosakonna juht Ruth Paade meenutas oma tänukõnes enda isiklikku lapsehoidja töö kogemust. „Hoolitseda lapse eest, kes on sulle hoida usaldatud, on tõeliselt vastutusrikas ja väga suurt tähelepanu nõudev ülesanne,“ lisas ta. Päeva jooksul said osalejad lisateadmisi Verge metoodikast ja sellest, kuidas tulla toime verbaalse ja füüsilise agressiooniga. Olulised teadmised konfliktide ennetamise osas on vajalik oskus erivajadustega lastega töötavatele meeskondadele. Koolituse viisid läbi koolitajad Airiin Demir ja Martin Kallavus. Koolitusel toodi muuhulgas välja, et tunnustusvajadus on inimese põhivajadus, mis kasvatab motivatsiooni. Laste puhul tuleb märgata arengukohti ning ka väiksemate positiivsete sammude eest on oluline kiita. Aastatel 2015-2020 pakutakse sotsiaalkindlustusameti kaudu raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust. Teenused on suunatud 0-17 (ka) aastastele, kelle teenusevajadus on eelnevalt hinnatud kohaliku omavalitsus üksuse lastekaitse spetsialisti poolt. Teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Tuge on tänaseks saanud läbi sotsiaalkindlustusameti üle 2800 lapse ja tugiteenuste osutamist on kokku toetatud rohkem kui 16 miljoni euro ulatuses. Tunnustusürituse pildid leiab aadressilt https://www.flickr.com/photos/sotsiaalkindlustusamet/albums/72157711872337463 (Fotod: Heiki Laan). Lisainfot puudega laste tugiteenuste kohta leiab ameti kodulehelt.  
EST