Sotsiaalministeeriumis tutvustatakse tervisevaldkonna teadustööd

Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur korraldavad täna, 1. oktoobril ja 12. detsembril tervisevaldkonna uuringuid tutvustavad infopäevad, mille eesmärk on tuua kokku tervisevaldkonna poliitikakujundajad ning teadlased. „Tervisevaldkonnas...

Sotsiaalministeeriumis tutvustatakse tervisevaldkonna teadustööd
Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur korraldavad täna, 1. oktoobril ja 12. detsembril tervisevaldkonna uuringuid tutvustavad infopäevad, mille eesmärk on tuua kokku tervisevaldkonna poliitikakujundajad ning teadlased. „Tervisevaldkonnas on viimastel aastatel tehtud palju huvitavaid uuringuid ja teadustööd. Paljud teadustöö tulemused on väga praktilist laadi ning nende rakendamine poliitikakujundamises või juba rakendatud poliitikameetmete mõjude hindamises oleks igati mõistlik. Selle eelduseks on aga kokku tuua teadustöö läbiviijad ja poliitikakujundajad ning seda me uuringupäevaga saavutada püüamegi,“ ütles sotsiaalministeeriumi terviseala teadusnõunik Angela Ivask.   Päevakavas on ettekanded ja esitlused nii tervisedenduse, haiguste ennetamise kui ka tervishoiuteenuste kvaliteedi, ravi ja ravimite tõhususe teemal. Lisaks antakse ülevaade sotsiaalministeeriumis koostamisel olevast rahvastiku tervise arengukavast ning ministeeriumi tellimusel tehtud uuringutest. Infopäevad toimuvad ministeeriumite ühishoones (Suur-Ameerika 1) Tamme saalis 1. oktoobril ja 12. detsembril algusega kell 10.  
EST