Tasuta eesti keele õppeks lisandub 2 miljonit eurot

Riigieelarve eelnõu kohaselt eraldatakse 2020. aastal Kultuuriministeeriumile täiskasvanute eesti keele õppele lisaks 2 miljonit eurot. Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) eesti keele majades saab selle toel tuleval aastal...

Tasuta eesti keele õppeks lisandub 2 miljonit eurot

Riigieelarve eelnõu kohaselt eraldatakse 2020. aastal Kultuuriministeeriumile täiskasvanute eesti keele õppele lisaks 2 miljonit eurot. Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) eesti keele majades saab selle toel tuleval aastal õppida eesti keelt tasuta 4000 inimest.

Seniajani on eesti keele täiskasvanutele õpetamist rahastatud suures osas Euroopa Liidu fondidest, mille osakaal järgmisel aastal väheneb. Täiendava rahastuseta saaks INSA 2020. aastal pakkuda 1800 õppekohta, täiendava rahaga aga 4000.

„Eesti keele oskus on iga siin elava inimese, kogu meie ühiskonna huvides. Kui eesti keelt tahetakse õppida, peab riik seda võimalust järjepidevalt pakkuma. Ootus eesti keele õppe ja selle mitmekesisuse suhtes on ka püsivalt kõrge,“ põhjendas kultuuriminister Tõnis Lukas.

INSA on täiskasvanute keeleõpet viinud läbi alates 1998. aastast ja teeb seda nii oma eesti keele õpetajate kui ka partnerite kaasabil. Alates 2018. aastast tegutsevad sihtasutuse juures eesti keele majad Tallinnas ja Narvas, et pakkuda laiemalt Eestis tasuta eesti keele kursusi ning õppijaile vajalikku keelekeskkonda.

Eelnõu kohaselt on 2020. aasta kultuurieelarve kogumaht 253 miljonit eurot. Selle olulisemate sihtide seas on lisaks eesti keele õppele ka kultuuritöötajate palgatõus, investeeringud ja Team Estonia, lisaks tähistatakse 2020. aastat Kultuuriministeeriumi eestvedamisel digikultuuriaastana. Valitsus esitas 2020. aasta riigieelarve eelnõu Riigikogule kolmapäeval, 25. septembril, Riigikogu võtab uue aasta riigieelarve seadusena vastu detsembris.

Loe kultuurieelarvest lähemalt Kultuuriministeeriumi kodulehelt.  

Lisainfo
Piret Hartman
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
628 2355