Üldlennundusega ning häireolukorra ennetamise ja lahendamise koolitusega (UPRT) seotud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 sätete kohaldamise edasilükkamine

Lennuamet ei kohalda Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011: 1 I lisa (FCL osa) purilennuki- ja õhupallipiloodi lube käsitlevaid sätteid; 2 VI lisa (ARA osa) ja VII lisa (ORA osa) käsitlevaid sätteid, mis on seotud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 artikli 10a lõikes 3 ja Komisjoni määruse (EL) nr 2015/445 artikli 3 lõikes 3 täpsustatud koolitusorganisatsioonidega; 3 I lisa (FCL osa) B alajao sätteid; 4 I lisa (FCL osa) punkte FCL.315.A, FCL.410.A (a) ja FCL.725.A (c). Lennuamet kohaldab üldlennundusega ning häireolukorra ennetamise ja lahendamise koolitusega (UPRT) seotud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 sätete mittekohaldamise erandit kuni erandi põhjustanud tingimuste äralangemiseni. Avaldame erandi kohaldamise  lõpetamisteate oma kodulehel. Kõik uudised Keel EST

Üldlennundusega ning häireolukorra ennetamise ja lahendamise koolitusega (UPRT) seotud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 sätete kohaldamise edasilükkamine
Lennuamet ei kohalda Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011: 1 I lisa (FCL osa) purilennuki- ja õhupallipiloodi lube käsitlevaid sätteid; 2 VI lisa (ARA osa) ja VII lisa (ORA osa) käsitlevaid sätteid, mis on seotud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 artikli 10a lõikes 3 ja Komisjoni määruse (EL) nr 2015/445 artikli 3 lõikes 3 täpsustatud koolitusorganisatsioonidega; 3 I lisa (FCL osa) B alajao sätteid; 4 I lisa (FCL osa) punkte FCL.315.A, FCL.410.A (a) ja FCL.725.A (c). Lennuamet kohaldab üldlennundusega ning häireolukorra ennetamise ja lahendamise koolitusega (UPRT) seotud Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 sätete mittekohaldamise erandit kuni erandi põhjustanud tingimuste äralangemiseni. Avaldame erandi kohaldamise  lõpetamisteate oma kodulehel.
EST