Uued üldkorralduslikud ettekirjutused - erandite kehtestamiseks (lennundusjulgestus) ning ohtlike kaupade õhuveo toimimise kohta

Lennuamet on väljastanud kaks uut üldkorralduslikku ettekirjutust Lennuameti veebilehel: 1) Üldkorraldus erandite kehtestamiseks (lennundusjulgestus) 25.03.2020 nr 1.1-18/20/1181. Adressaadid: Lennundusjulgestusega tegelevad ettevõtjad ning Lennuameti kehtivat tunnustust omavad julgestusmeetmeid kohaldavad isikud; 2) Üldkorraldus ohtlike kaupade õhuveo toimimise kohta 26.03.2020 nr 1.1-18/20/1189 Adressaadid: Ohtlike kaupade õhuveoga seotud ettevõtted.  Kõik uudised Keel EST

Uued üldkorralduslikud ettekirjutused - erandite kehtestamiseks (lennundusjulgestus) ning ohtlike kaupade õhuveo toimimise kohta
Lennuamet on väljastanud kaks uut üldkorralduslikku ettekirjutust Lennuameti veebilehel: 1) Üldkorraldus erandite kehtestamiseks (lennundusjulgestus) 25.03.2020 nr 1.1-18/20/1181. Adressaadid: Lennundusjulgestusega tegelevad ettevõtjad ning Lennuameti kehtivat tunnustust omavad julgestusmeetmeid kohaldavad isikud; 2) Üldkorraldus ohtlike kaupade õhuveo toimimise kohta 26.03.2020 nr 1.1-18/20/1189 Adressaadid: Ohtlike kaupade õhuveoga seotud ettevõtted.  Kõik uudised Keel EST