Välisministeeriumisse luuakse uus küberdiplomaatia osakond

Täna, 12. septembril otsustas valitsus istunginõupidamisel luua välisminister Urmas Reinsalu ettepanekul küberdiplomaatia osakonna. Ühtlasi lisatakse välisministeeriumi valitsemisalasse rahvusvahelise koostöö...

Välisministeeriumisse luuakse uus küberdiplomaatia osakond

Täna, 12. septembril otsustas valitsus istunginõupidamisel luua välisminister Urmas Reinsalu ettepanekul küberdiplomaatia osakonna. Ühtlasi lisatakse välisministeeriumi valitsemisalasse rahvusvahelise koostöö arendamine küberturvalisuse valdkonnas.

„Küberjulgeolek- ja turvalisus on kujunemas riikide välispoliitiliste prioriteetide seas üha olulisemaks ning meie liitlased näevad Eestit selles valdkonnas juhtivas rollis,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu. Välisministri sõnul aitab uus osakond, mida hakkab juhtima Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja Heli Tiirmaa-Klaar, Eestil sellel teemal tõhusamini ülemaailmsel tasandil kaasa rääkida ning tagada, et püsiksime ka edaspidi esirinnas.

Osakond alustab tööd sellel sügisel ning nõunikud, kes selles osakonnas tööle asuvad, on juba varem küberdiplomaatia eri tahkudega tegelenud välisministeeriumi töötajad. Kuna küberjulgeolek on üks Eesti prioriteete ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, on üks esimesi suuri ülesandeid osakonnale vastava tööplaani ette valmistamine. Samuti hakkab osakond aitama kaasa valdkondlikele aruteludele rahvusvahelistes organisatsioonides, edendama kahe- ja mitmepoolseid suhteid, suunama küberalast arengukoostööd ja osalust internetivabadusega seotud formaatides.

Küberdiplomaatia käsitleb eelkõige riikide käitumist küberruumis ning kübernormide, usaldusmeetmete ja olemasoleva rahvusvahelise õiguse järgimist. Selles valdkonnas on loodud mitmed koostööformaadid ÜRO, ELi, OSCE, NATO, Euroopa Nõukogu, OECD ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures.

Lisainfo:

Britta Tarvis
välisministeerium
avalike suhete osakond
637 7627 / 5194 7045
britta.tarvis@mfa.ee