Valitsus kinnitas põlevkivi kasutamise aruande

Valitsus kinnitas tänasel istungil põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 täitmise 2016. ja 2017. aasta aruande. Seniks kuni Eestis kasutatakse põlevkivi, on oluline seda teha keskkonnasäästlikult.    Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõuniku Helena Gailani sõnul on oluline saada igast kaevandatud põlevkivi tonnist enam lisandväärtust ning sama põlevkivikoguse kohta tekitada vähem jääke ja keskkonnaemissioone. Kõik uudised Keel EST

Valitsus kinnitas põlevkivi kasutamise aruande

Valitsus kinnitas tänasel istungil põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 täitmise 2016. ja 2017. aasta aruande. Seniks kuni Eestis kasutatakse põlevkivi, on oluline seda teha keskkonnasäästlikult. 
 

Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõuniku Helena Gailani sõnul on oluline saada igast kaevandatud põlevkivi tonnist enam lisandväärtust ning sama põlevkivikoguse kohta tekitada vähem jääke ja keskkonnaemissioone.

EST