Valitsus tõstab kultuuritöötajate palka

Valitsus leppis kokku, et 2020. aastal jätkub kultuuritöötajate palgatõus. Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavate kultuuritöötajate palgafond suureneb 2,5 protsendi võrra. Palgafondi jaotamine sõltub...

Valitsus tõstab kultuuritöötajate palka

Valitsus leppis kokku, et 2020. aastal jätkub kultuuritöötajate palgatõus. Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavate kultuuritöötajate palgafond suureneb 2,5 protsendi võrra.

Palgafondi jaotamine sõltub valitsemisala asutuste endi otsustest ning kavandatud palgafondi tõus laieneb asutuste kogu töötajaskonnale. Täna tutvustas kultuuriminister palgafondi jaotamise plaane ministeeriumi valitsemisala asutuste juhtidele.

„Palgafondi tõus on kultuurile märkimisväärne võit, seda enam, et palgatõusuootus on aastatega üha enam põhjendatud kõigi töötajate puhul, ka neil, kelle tasu on alammäärast kõrgemal. Kuna eesti keel ja kultuur on meie riigi püsimise ainus mõte ja põhjus, näitab valitsus selle otsusega, kui oluline on valdkonnas töötavate inimeste igapäevane panus,“ selgitas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Kultuuripoliitika alusdokumendi „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ kohaselt peab kultuuritöötaja töötasu aastaks 2020 jõudma Eesti keskmise palga tasemeni. Lõppeval 2019. aastal kehtiva kultuuritöötajate riikliku palgakokkuleppe kohaselt on praegune kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär 1300 eurot.

Kultuuriministeeriumi kavandatav palgafondi tõus arvestab kõiki riigieelarvest palka saavaid riigiasutuste, avalik-õiguslike institutsioonide, sihtasutuste ning maakonnaraamatukogude töötajaid. Silmas peetakse kõrgharidusega, kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötajaid. Neid töötajaid on kokku ligi 4000. Samas mahus lisaraha on eelarve eelnõus kavandatud ka treenerite tööjõukulude toetusfondi jaoks.

2020. aasta riigieelarve eelnõu antakse Riigikogule üle homme, 25. septembril. Kultuuriministeeriumi olulisemate eesmärkide seas on lisaks kultuuritöötajate palgatõusule lisarahastuse andmine eesti keele õppele, investeeringute jätkamine kesksetesse kultuuriasutustesse ning olümpia-aastal ka spordivaldkonna toetamine. Lisaks sellele tähistatakse 2020. aastat Kultuuriministeeriumi eestvedamisel digikultuuriaastana. Riigikogu võtab uue aasta riigieelarve seadusena vastu detsembris.