Valitsus tutvus riigi äriühingute ja sihtasutuste tulemustega

Valitsus kiitis rahandusminister Martin Helme ettepanekul heaks eelmise aasta riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruande. Riigi osalusega äriühingute kaudu pakutakse vajalikke avalikke teenuseid, täidetakse riigile olulisi ülesandeid...

Valitsus tutvus riigi äriühingute ja sihtasutuste tulemustega
Valitsus kiitis rahandusminister Martin Helme ettepanekul heaks eelmise aasta riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruande. Riigi osalusega äriühingute kaudu pakutakse vajalikke avalikke teenuseid, täidetakse riigile olulisi ülesandeid ja teenitakse tulu. Aruandes märgitakse, et oluline on pakkuda neid teenuseid läbimõeldult ja võimalikult otstarbekalt, mistõttu tuleb jätkata hinnata, milliseid teenuseid riik kindlasti peaks pakkuma ja milliseid mitte. Eelmise aasta lõpus kuulus riigile osalus 29 tegutsevas äriühingus, sh oli ainuomandis 24 ja enamusosalus 3 äriühingus. Riigi äriühingute kogukäive oli 1,86 miljardit eurot, saavutades ajaloolise müügitulu rekordi. Varasem tipp aastast 2013 ületati 7 protsendiga. Eelmise aasta müügitulu suurenes võrreldes aasta varasemaga 239 miljoni euro ehk 14,7 protsendi võrra. Käive suurenes 23 ja vähenes 7 äriühingus. Riigile kuuluvate äriühingute puhaskasumid kokku moodustasid 205,4 miljonit eurot, kasvades aastaga 9,8 protsenti. Riigi asutatud sihtasutused tegutsevad reeglina valdkondades, kus kasumi teenimine ei ole eesmärgiks. Kokku oli eelmise aasta seisuga riigil sihtasutusi 67, millest riik oli ainuasutajaks 40-s. Ka sihtasutuste puhul saavutasid tulud 2018. aastal rekordtaseme, küündides 1,16 miljardi euroni ning kasvades sealjuures aastaga 16 protsenti. Samas varade maht langes üle pika aja 2 protsendi võrra 1,25 miljardile eurole. Sihtasutuste asutajaõigusi omavad ministeeriumid olid valdavalt sihtasutuste tegevuse tulemustega rahul - 60 puhul andsid asutajaõiguste teostajad eesmärkide täitmisele kõrge hinnangu. Neli sihtasutust pälvisid vähem rahulolevad hinnangud, põhjusteks olid rahaliste vahendite nappus, nõrgem juhtimine või muud põhjused. Tutvu riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste 2018. aasta koondaruandega rahandusministeeriumi kodulehe riigivara alalehel. 
EST