Valitsuse majandusarengu komisjon arutas, kuidas tuua rohkem laevu Eesti lipu alla

Stenbocki maja, 10. detsember 2019 – Tänasel istungil sai Valitsuse majandusarengu komisjon ülevaate meremajanduse kitsaskohtadest, mis takistavad laevade Eesti lipu alla tulemist ning andis ministritele ülesande esitada merendusvaldkonna juhtimise...

Valitsuse majandusarengu komisjon arutas, kuidas tuua rohkem laevu Eesti lipu alla
Stenbocki maja, 10. detsember 2019 – Tänasel istungil sai Valitsuse majandusarengu komisjon ülevaate meremajanduse kitsaskohtadest, mis takistavad laevade Eesti lipu alla tulemist ning andis ministritele ülesande esitada merendusvaldkonna juhtimise ja koostöö parandamiseks ja merendussektori toetamiseks lahendused komisjoni jaanuari istungile.   Eesti merendusnõukoda on teinud analüüsi probleemidest, mis mõjutavad meremajanduse arendamist ning muuhulgas ei soosi laevade toomist Eesti lipu alla. Nõukoja presidendi Tarmo Kõutsi sõnul vajavad lahendamist mitmed mereõigust puudutavad küsimused ning valdkonna juhtimisega seotud väljakutsed. Meremajanduse potentsiaali piiravad ka väiksemad probleemid, nagu näiteks välismaiste relvastatud turvameeste kasutamise keeld Eesti lipu all sõitvatel laevadel. Samuti oleks vaja luua riiklik finantsgarantii süsteem laevaehitajatele ning turundada Eesti lipu alla toomise ideed ja kaldasektorit. Tallinki juhatuse liige Kadri Land lisas, et riigi toetust vajab mitte ainult kauba-, vaid ka reisilaevastiku arendamine.   “Eesti kui mereriigi staatuse tõstmine ning laevade sinimustvalge lipu alla toomine on koalitsioonilepingus sätestatud prioriteedid, mille saavutamiseks tuleb meil pidevalt koostööd teha. Sellel valdkonnal on suur potentsiaal,“ ütles komisjoni istungit juhtinud peaminister Jüri Ratas.   Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, rahandusminister Martin Helme ning väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kaimar Karu said ülesandeks läbi mõelda ning 28. jaanuaril VMK istungil esitleda ettepanekud meremajanduse juhtimise tõhustamiseks ja merendussektoris töötavate ettevõtete paremaks toetamiseks. Samuti lepiti kokku ministeeriumide kootöös kiirendada vajalike rahvusvaheliste konventsioonide ja seadusmuudatuste menetlemist.   Teise päevakorrapunktina vaatas komisjon läbi väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri Kaimar Karu esitatud variandid, kuidas saaks veelgi alandada elektrihinda suurtarbijatele ja seeläbi tõsta Eesti majanduse konkurentsivõimet ning meelitada välisinvesteeringuid. Ettepanekud puudutavad võrgutasusid, taastuvenergia tasu ning elektriaktsiisi alandamist suurtarbijatele,  kellel on olemas energiatõhusust tõendav sertifikaat. Konkreetsed ettepanekud võetakse arutamisele 2020. aasta kevadel, kui on valminud täpsem analüüs ja ettepanekud elektri- ja gaasiaktsiiside osas.   Taustaks • Peaministri juhitav valitsuse majandusarengu komisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide üleste koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.   • Majandusarengu komisjoni kuuluvad väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister ning välisminister. Komisjoni juhib peaminister.   • Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.   • Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.
EST